Jdi na obsah Jdi na menu
 


Anémia: Alebo tiež chudokrvnosť, je choroba, ktorá je často mylne spojovaná s Vampirizmom. V skutočnosti, chorí na tú to chorobu trpia poruchou kostnej drene a potrebujú železo, ktoré sa nedá ani náhodou získavať pitím krvi. Aj keď v krvi železo je, organizmus by ho v tejto forme nespracoval a cez ladviny vylúčil. Títo ľudia musia brať špeciálne tabletky, kde je železo obsiahnuté v jeho surovej forme.
 
Astrálna pláň:Paralelný svet, v ktorom sa odráža náš svet fyzický, iba na vyššej úrovni vibracií. Nazívaná tiež Astrálna dimenzia, Astrálna rovina, alebo v krátkosti „Astrál“.
 
Astrálna Projekcia:Alebo astrálne cestovanie. Ide o odpútanie astrálneho tela od fyzického, aby ste sa mohli pozrieť na miesta, kam sa ináč nejde dostať (Astrálna pláň). Nejedná sa o to samé, ako je opustenie tela, pretože niektorí dokážu astrálne cestovať a pritom si byť stále vedomí svojho tela a fyzického okolia. Tzv. bi-lokalita.
 
Astrálny Vampír: Vampíri, ktorí  vstupujú svojim „darcom“ do snov a buďto sa kŕmia ich životnou energiou, alebo sa v nich snažia vzbudiť rôzne emócie, ktoré spôsobia ň, že postihnutý začne uvolňovať velké množstvo energie, ktorou sa kŕmia.
 
Aura: Pole biomagnetickej energie okolo osôb živých či neživých vecí.
 
Bi-Lokalita: Viz. Astrálna Projekcia.
 
Coven: Tento termín je často nesprávne používaný k označeniu skupín Vampírov. Tento pojem v skutočnosti označuje skupiny čarodejníc.
 
Čakra: Centrum duševnej resp. životnej energie v tele. Podľa rôznych prameňov existuje 5-10 hlavných čakier a mnoho ďalších menších.
 
Darca: Človek, ktorý dobrovoľne poskytuje Vampírom/Upírom čo potrebujú – životnú/ pranickú energiu či už priamo alebo pomocou krvi.
 
Dieťa: Pojem používaný k označeniu mladého, neskúseného či hlúpeho Vampíra/ Upíra.
 
Dom/Dóm: Podobný klanu/rodu, ale sdružuje iba Vyšších Vampírov. Keď sa dvaja Vyšší vezmú, oba Domy sa na rozdiel od Klanov spoja a vytvoria nový, vetší Dom.
 
Dvor: Shromaždenie Vampírov, obvykle usporiadané a hosťované rešpektovanými členmi Komunity (Starší, Vodci Klanov, Mentori). Môže byť špecifické pre Vampírov iba z určitého mesta, alebo prístupné pre Vampírov z celého štátu či dokonca z niekoľkých štátov naraz.
 
Elementárny Vampír: Vampír, ktorý je schopný kŕmiť sa priamo zo základných elementov (voda, oheň, zem, vzduch), či získavať energiu z prírodných javov – vietor, búrky a pod. (Tu by som povedal že tu nejde o Vampyrizmus v pravom slova zmysle, pretože ide o živenie sa neživotnou energiou z neživých predmetov ktorú musí duša premeniť na životnú, a pasívny elementárny vampír,čiže odoberá túto energiu nevedome, je v podstate každý človek –pozn. Arcanomeus)
 
Energetický pach: Výraz používaný pre indikáciu unikátneho „energetického vzorca“ či pocitu alebo vybrácií, ktoré okolo seba niekto šíri. Vampíri, ktorí dokážu takto hlboko vnímať, dokážu podľa toho rozpoznať, o koho ide. Podobným spôsobom nás dokážu identifikovať rovnako lovci či Smrtelníci, skúsení v mágii a psych. Praktikách
 
Ghoul: Služobník, vytvorený cez pripútanie Smrtelníka k Vampírovi vďaka výmene krvi.
 
Chi: Chi je čínsky výraz pre životnú energiu. Často rovnako popisovaná ako energia pranická či životná sila. Jedná sa o bioelektrickú energiu ktorá prúdi našimi telami. Psychický Vampíri s ňou dokážu manipulovať a používajú ju ku kŕmeniu. Veľké množstvo tejto energie je obsiahnuté v čerstvej krvi.
 
Inkubus: Vampír, ktorý využíva sex k zisku krvi. Títo Vampíri sú považovaní za psov našej komunity, pretože porušujú morálku, manipulujú svojich “darcov“ a zbytočne vynakladajú príliš mnoho práce, k zisku krvi.
 
Klan: Skupina Vampírov sdružená okolo vodcu, obvykle podobných vlastností. Väčšinou ide o blízko spletenú skupinu, niečo ako rodina. Členstvo v týchto organizáciach je exkluzívne a nikde na internete nenájdete informácie o skutočných klanoch.
 
Klinický vampirizmus: Psychologická kondícia, tiež popisovaná ako Renfieldov syndróm, ktorá dodáva jedincovi psychologickú potrebu k pitiu krvi. Tá býva väčšinou uspokojovaná vlastnou krvou. Takí ľudia obvykle bývajú celí rozrezaní od žiletiek a podobných nástrojov, z dôvodu snaženia sa získavať vlastnú krv.
 
Krvné puto: 1) Rituál, alebo ceremónia, označujúca vernosť jedného Vampíra/Upíra druhému či jedného Vampíra/Upíra špecifickému Klanu/Domu. 2) Vampír môže pomocou krvného puta k sebe pripútať človeka, čím zvýši svoj celkový vplyv nad ním. Môže sa tak stať neúmyselne, pokiaľ sa Vampír/Upír kŕmi od jedného Darcu trikrát a viackrát. Viz. Tiež Ghoul.
 
Kŕmenie: Akt konzumácie krvi či odberu pranickej energie z ľudí a zvierat.
 
Krvavé radovánky: Podobné odberu krvi, jedná sa o použitie krvi behom erotických situácií.
 
Krvavý Fetišista: Niekto kto je eroticky vzrušený z pohladu, vône či chuti krvi. Z celkového hladiska ale nemá žiadne fyzické potreby piť krv.
 
Krvavý Klub: Tajná forma miestneho Útočišta s veľmi eskluzívnym členstvom. Obvykle vedená Klanom či Domom a iba tí, ktorí sú odsúhlasení, tam majú prístup. Podáva sa buď uskladnená krv (ale nie veľmi stará, pretože časom z nej vyprcháva životná energia – pozn. Arcanomeus), alebo je tam vždy dostatok Darcov, ktorý poskytujú čerstvú krv. Vlastná existencia týchto miest je zatial nepotvrdená a tak to aj zostane, kvôle exkluzívnemu a tajnému členstvu.
 
Latentný Vampír: Niekto, kto sa síce ako Vampír narodil, ale jeho pravá podstata sa dosiaľ neprejavila. Latentný Vampíri potrebujú prejsť procesom  Precitnutia k aktivovaniu svojich schopností.
 
Loup-Garou: Vlkodlak. Vlkodlaci preukazujú rešpekt Vyšším Vampírom, a ostatní Vampíri/ Upíri by im mali preukazovať rovnaký rešpekt, ako Vyšším. (Tu však treba pripomenúť, že Vampíri/Upíri a Vlkodlaci sú vlastne protipóly, čiže sa neznášajú. Napriek tomu okrem Vyšších ostatný Vampíri/Upíri by mali voči Vlkodlakom resp.Lykantropom vo vlastnom záujme mať rešpekt, pretože Vlkodlaci resp. Lykantropi sú silnejší, hlavne z hladiska fyzickej sily, a omnoho agresívnejší. Za nedodržanie rešpektu v tomto prípade, obyčajne,nebudú voči Vampírom/Upírom vyvodzované žiadne dôsledky zo strany vedenia Vampírskej komunity. – domienková pozn. Arcanomeus)
 
Lov:1) Akt vyhľadávania darcov alebo obetí Vampírmi/ Upírmi. V dobách dávno minulých, naši predkovia lovili v pravom zmysle slova. Potom bolo ale objavené, že existuje veľa ľudí, ochotých nám dobrovoľne darovať svoju krv, takže „lov“ v pravom zmysle slova sa stal zbytočný. 2) Akt vykonávaný Lovcami pri prenasledovaní Vampírov. Nemal by byť braný na ľahkú váhu, môže ústiť do vážnych zranení či smrti postihnutého.
 
Lovec: 1) Niekto kto loví, prenasleduje, zraňuje či sa vyhráža iným, pretože si myslí, že ide o Vampírov/ Upírov. 2) Robí to isté čo jedinec v predchádzajúcom prípade, nejde však ale o obyčajného človeka, ale disponuje podobnými schopnosťami ako Vampíri a zameriava sa iba na skutočných Vampírov, ktorých neomylne pozná.
 
Mentálny/ Psychický útok: Agresívna akcia voči iným s využitím psychických/ mentálnych schopností.
 
Mentor: Sprievodca, či učitel, ktorý pomáha neskúseným, mladým Vampírom/Upírom  s precitnutím a dáva im rady po precitnutí či premenení.
 
Majster: Tvorca Premeneného. Toto slovo sa používa pre Vampírov oboch pohlaví. Nezamieňať s Mentorom! Môžete mať vždy niekoľko mentorov, ale iba jedného majstra!
 
Odber krvi: Fyzická činnosť, pri ktorej dôjde k narezaniu či prebodnutiu kože kôli extrakcií krvi. Bežne používaná technika pri kŕmení.
 
Porfyria: Akútny zdravotný stav, popisovaný už dávnymi učencami, ktorý výrazne inšpiroval mýty o Vampíroch/ Upíroch vznikajúci v skoršej dobe. Porfyria prináša bledú, flakatú kožu, veľmi citlivú na slnečné svetlo. Je často rovnako spájaná s anémiou, a niektorí jedinci trpiaci porfyriou sa preto snažili piť krv za účelom utíšenia negatívnych následkov. Pitie krvi avšak pri tomto stave vôbec nepomáha a je nejasné, kde sa vzal mýtus, že by mohlo. Porfyria nemá z Vampirizmom nič spoločné, resp. žiadnu súvislosť.
 
Pózer: Niekto, kto predstiera či prehlasuje, že je Vampír/ Upír, avšak nim v skutočnosti nie je.
 
Pranická energia: Energia, ktorou sa kŕmia Vampíri/ Upíri. Tento termín vyjadruje životnú energiu všetkých živých tvorov. Tiež je obsiahnutá v krvi.
 
Precitnutie: Proces, behom ktorého sa Latentný Vampír/ Upír stáva vedomý svojej pravej podstaty a zoznamuje sa so svojimi schopnosťami. Zahrňuje fyzické i mentálne zmeny. Tieto zmeny často zahrňujú zvýšenú citlivosť na svetlo, prvé príznaky smädu, rast sympatie pre noc a temnoty, pre niektorých pocit osamotenia a izolácie, pretože tieto zmeny rozbúrajú sklenený dom, v ktorom títo jedinci od narodenia žili – tzn. Zistia to, že nie sú tí, za čo ich všetci mali/ majú. Niekomu môže celé precitnutie trvať nikoľko rokov, inému niekoľko mesiacov.
Premenenie: Proces, behom ktorého sa zo smrtelníka stane Vampír/Upír.
 
Rádoby-vampír/upír: Hanlivý pojem označujúci tých, ktorý by sa radi stali Vampírmi preto, že majú nerealistické predstavy o tom, čo to byť Vampírom/ Upírom vlastne znamená. Sú zlákaní falošnými, predimenzovanými predstavami Vampírov a jejich schopností, tak, ako ich vidia v rôznych fikciách. Obvykle sa nedívajú na praktickú stránku, akou sú nezbytné zmeny v životnom štýle či nutnost sháňaním darcov.
 
RPGer: 1) Jedinec hrajúci RPG hry. 2) Často používaný výraz pre tých ň, ktorí hrajú Vampire: The Masquerade či iné „vampírie“ RPGčka, alebo pre tých, ktorí sú týmito hrami tak ovplyvnení, že nedokážu rozlíšiť hranice reality, pretože si začnú myslieť, že sú Vampíri.
 
Sanguinarian: Niekto ň, kto má fzňyzickú potrebu po krvi, neerotického pôvodu. Toto slovo vzniklo z latinského výrazu Sanguinarius (smädný po krvi). Títo Vampíri buď nie sú schopní kŕmiť sa ako psychickí Vampíri / Upíri, alebo nemajú schopnosti Psych. Kŕmenia dostatočne vyvnuté. S časom a praxou, Sanguinariani sa tiež dokážu naučiť kŕmiť ako psych. Vampíri / Upíri, ale takýto spôsob kŕmenia obvykle ich hlad neuspokojí v takej miere, ako krv a používajú ho v iba ako záchrannú brzdu, ak nie je po ruke žiadny Darca.
 
Satanizmus: Uctievanie Satana, démonov. Spojený z legendami o rituáloch nazývaných Čierna Omša.
 
Satanizmus nového veku (Moderný Satanizmus): Za zakladatela je považovaný A,S. LaVey.(moja:)poznamka-bol to chudak:D)
Oddávanie sa všetkým formám uspokojenia a pomsty. Nepriatelia sú nenáviedení a ničení. Sex je vysoko povznesený. Celkovo vzaté, všetky potešenia bez pocitu viny.
 
Sigma: Identifikačný symbol Domu/ Klanu/ Útočišta. Pre členov má často nejaký symbolický či rituálny význam.
 
Smäd: Viz. Článok Smäd.
 
Smrtelník: Termín používaný pre označenie ľudí. Tento termín je dneš trochu zavádzajúci, pretože môže zvádzať k myšlienke, že Vampíri/ Upíri sú nesmrtelní (hlavne po fyzickej stránke), čo nie je pravda. Je síce pravdepodobné, že naši predkovia mohl byť nesmrtelní, - myslím tým prirodzenú smrť – ale nikto to zatial nedokázal.
 
Starší: V pôvodnom význame Vampír/ Upír vysokého veku, obvykle 100 a viac rokov. Týchto Vampírov/ Upírov je v dnešnej dobe veľmi málo. V prenesenom význame ide tiež použiť ako titulovanie niekoho, ku komu chováte velký rešpekt, celkovo vzaté veľmi znalého a skúseného Vampíra/ Upíra.
 
Sukuba: Ženská verzia Inkuba. Viz: Inkubus.
 
Štít: Energetická baríéra, ktorú jedinec rozmiestni okolo seba, alebo iného jedinca/ miesta/ veci, ktorá zabraňuje prieniku ostatných energií.
 
Tendril: Predlžovanie vlastnej aury za účelom dosiahnutia aury cieľovej osoby. Niektorí používajú tendrily pre skúmanie či kŕmenie sa z cielových osôb.
 
Temný Aniel: (Tiež „padlý aniel“). Ide o jeden z mnohých pojmov, používaných pre označenie Vampírov/ Upírov.
 
Temný Dar: Pojem používaný pre označenie niečieho Premenenia.
 
Utajenie: Nezbytná časť života každého Vampíraú Upíra. Ide o činnosť, kedy Vampír/ Upír ukrýva svoju pravú podstatu a svojmu okoliu sa javí ako normálny človek. Urobenie vážneho „prešlapu“ sa spravidla rovná smrti.
 
Útočište: Vampírov/ Upírov domov či bezpečné miesto. Tiež používané k referovaniu o mieste, kde sa Vampíri/ Upíri schádzajú, nech je to už verejné (ako nočný klub) či privátne miesto, vyhradené iba pre vybraných Vampírov/ Upírov.
 
Vampíri bozk: Označenie pre proces, kedy Vampíri odoberajú krv od svojich darcov.
 
Zemnenie: Vytvorenie spojenia so zemou, za účelom zabránenia presýtenia sa energiou či odberom zemskej energie. Technika a efektivita záleží na tom, ako veľmi je daný jedinec trénovaný. Ide to vzdialene prirovnať ku klasickému elektrickému uzemneniu.